Psychoterapia dzieci i młodzieży

Pierwsze spotkanie to rozmowa z rodzicami/ opiekunami dziecka, podczas której omówione są zaobserwowane trudności doświadczane przez dziecko, wcześniejsze funkcjonowanie dziecka – jego zainteresowania i mocne strony oraz podstawowe dane dotyczące rodziny.

Pierwsze spotkanie odbywa się zazwyczaj bez obecności dziecka, a jego celem jest wstępne określenie problemu dziecka. Od drugiego spotkania zaproszone jest dziecko. Początkowe spotkanie służy przede wszystkim oswojeniu dziecka z nową sytuacją i zbudowaniu atmosfery bezpieczeństwa i zaufania. W trakcie trwania terapii odbywają się równoległe spotkania z dzieckiem oraz opiekunami - zadaniem dorosłych jest stworzyć zespół wspierający dziecko w wyjściu z problemów.

Ilość spotkań ustalana jest indywidualnie w zależności od problemu. Zwykle jest to czas od kilku do kilkunastu wizyt. Czasem zostaje podjęta decyzja o potrzebie dalszej diagnozy dziecka, czy wskazana jest pomoc psychologiczna dla całej rodziny.

Obszary pomocy psychoterapeutycznej dla dzieci:

Gabinet Psychologiczny - biuro Gabinet Psychologiczny - siedziba