Psychoterapia Bielsko-Biała - O mnie

Z wykształcenia jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i Ewy Pragłowskiej. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiadam 10 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej.
Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Obecnie pracuję jako psycholog w placówkach oświatowych (Bielsko-Biała i okolice), gdzie diagnozuję oraz prowadzę terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. Posiadam również uprawnienia pedagogiczne.

 

Odbyłam staże zawodowe w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katedrze i Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach oraz w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

 

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i konferencjach m.in.:

 

W swojej pracy terapeutycznej bliskie mi jest podejście poznawczo-behawioralne (CBT). Opiera się ono na założeniu o wzajemnym wpływie myśli, emocji i zachowań. Człowiek nadając znaczenie napotykanym sytuacjom i doświadczeniom tworzy indywidualny obraz świata. Napływające informacje są automatycznie wzmacniane lub odrzucane w zależności od tego czy pasują do posiadanego systemu przekonań. Oddziaływania terapeutyczne mają na celu zmianę naszych nieadaptacyjnych myśli i interpretacji, dzięki temu możemy zmienić nasze nie przystosowawcze zachowania. W relacji terapeutycznej zwracam szczególną uwagę na otwartość, zaufanie oraz zaangażowanie w proces terapii
Terapia poznawczo-behawioralna to jedno z najlepiej zbadanych podejść terapeutycznych, którego skuteczność potwierdzają liczne badania kliniczne.

Pracuję pod superwizją.

Więcej o terapii poznawczo- behawioralnej dowiesz się tutaj:
https://mojapsychologia.pl/terapie/1,terapia_poznawczo_behawioralna.html

mgr Edyta Mynarska - psycholog dziecięcy z Bielska-Białej