EEG Biofeedback

Biofeedback (neurofeedback) jest metodą psychoterapii łączącej w sobie najnowsze osiągnięcia z dziedziny neurologii, neuropsychologii i pedagogiki z równoczesnym wykorzystywaniem nowoczesnych technik komputerowych. Podstawą tej metody jest wykorzystywanie "plastyczności mózgu" polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych.

Specjalistycznie uwarunkowany trening prowadzi do wzrostu walorów funkcji poznawczych mózgu oraz poprawia jakościowo pracę mózgu co skutkuje ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Biofeedback jest rezultatem pracy naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA i od kilku lat z coraz większym powodzeniem stosowany jest w medycynie.

Metoda EEG-Biofeedback są stosowane w terapii dzieci i młodzieży w takich zaburzeniach jak:

W gabinecie są prowadzone treningi dla dzieci od 5 roku życia. Jest również możliwość wykonania badania EEG z opisem lekarza neurologa, badania wykonywane są wyłącznie w czuwaniu.

Jak przebiega trening EEG Biofeedback?

Treningi są dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, w zależności od wieku, diagnozy, zgłaszanych trudności czy jego możliwości psychofizycznych.

W jaki sposób poszczególne fale modyfikują pracę mózgu i wpływają na nasze zachowanie

Częstotliwość Fale mózgu Stan Zachowania
0,5-3 Hz Delta Senność;
Norma: głęboki sen, niska delta w stanie czuwania
Nadmiar: patologia, urazy mózgu, padaczka po urazach czaszki
4-7 Hz Theta
Opracowywane treści nieświadome
Rozkojarzenie, rozmyślanie;
Norma: głęboka relaksacja, półdrzemka, wizualizacja, medytacja, obniżenie lęku, wzrost endorfin, wzrost funkcji immunologicznych
Nadmiar: dekoncentracja, zaburzenia uwagi (ADHD, ADD), mikrouszkodzenia mózgu
8-12 Hz Alfa
Obszar twórczy, stan inspiracji
Odprężenie, twórczość, bierna uwaga, myślenie pozytywne
Norma: stan głębokiego relaksu, wyciszenie dla aktywności
Nadmiar: problemy z koncentracją ( w płatach czołowych), zniechęcenie, brak motywacji, trendy depresyjne
12-15 Hz SMR
Rytm czuciowo-ruchowy
Wyciszenie z uwagę zewnętrzną
Norma: stan odprężenia z zewnętrzną uwagą, występuje w centralnych płatach, promocja rytmu SMR poprawia wzorzec snu, zwiększa świadomość własnego ciała, wycisza, zwiększa kontrolę lęku, złości, zaburzeń nastroju
15-18 Hz Beta 1 Aktywność z uwagą zewnętrzną;
Norma: stan aktywności, analiza, uwaga zewnętrzna, zdolność do rozwiązywania zadań z wysokim stopniem abstrakcji
Brak Bety1 jest przyczyną otępienia emocjonalnego i intelektualnego;
Promowanie Bety1 poprawia koncentracje uwagi, poprawia precyzję i tempo wykonania pracy, czynność najlepsza dla zadań umysłowych, poprawia przebieg procesów poznawczych
18-35 Hz Beta 2 Pobudzenie, napięcie, czynnik nerwicowy, pobudzający
Norma: stan wysokiego pobudzenia nerwowego, ekscytacja, lęk, strach, napięcie
Powyżej 35 Hz Gamma Występuje w czasie skrajnych wrażeń i przeżyć.

Cel Terapii:

Poprzez edukację, powtarzanie, nagradzanie, motywację nauczyć pacjenta modyfikowania jego obrazu EEG (pracy mózgu), optymalizując stan psychofizjologiczny, procesy poznawcze i zachowanie. W wyniku terapii jest wytrenowany nowy nawyk adaptacji i samoregulacji, co wpływa na funkcjonowanie człowieka w życiu codziennym.

Badanie EEG Biofeedback Bielsko-Biała