Witam na stronie Specjalistycznego Gabinetu Psychologicznego

Gabinet Psychologiczny w Bielsku-Białej mgr Edyta Mynarska

Jeśli Twoje dziecko jest niespokojne, nadpobudliwe psychoruchowo, agresywne, krzykliwe... Nie słyszy, kiedy je o coś prosisz... Ma problemy z moczeniem nocnym, koncentracją, słabymi wynikami w nauce… Jeśli cierpisz na nerwicę, depresję lub zaburzenia odżywania...

Jeśli cierpisz na nerwicę, depresję, stany lękowe lub zaburzenia odżywania...Masz trudności w samoakceptacji i pewności siebie... Nie radzisz sobie ze stresem, masz trudności ze snem... przeżywasz kryzys życiowy... stratę... Twoje relacje z bliskimi są trudne, konfliktowe...

Zapraszam do Specjalistycznego Gabinetu Psychologicznego, w którym prowadzona jest psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, jak również neuroterapia metodą EEG Biofeedback.

Oferuję Terapię (dla dzieci, młodzieży i dorosłych):

Psychoterapia jest też dla kogoś, kto tylko z różnych powodów chce spojrzeć na siebie z boku i zarazem zbliżyć się do swoich potrzeb, pogodzić w sobie strony wewnętrznych konfliktów i w szacunku do samego siebie i bliskich mu osób pokierować swoim życiem. Serdecznie zapraszam do kontaktu!

W swojej pracy terapeutycznej bliskie mi jest podejście poznawczo-behawioralne (CBT). Opiera się ono na założeniu o wzajemnym wpływie myśli, emocji i zachowań. Człowiek nadając znaczenie napotykanym sytuacjom i doświadczeniom tworzy indywidualny obraz świata. Napływające informacje są automatycznie wzmacniane lub odrzucane w zależności od tego czy pasują do posiadanego systemu przekonań. Oddziaływania terapeutyczne mają na celu zmianę naszych nieadaptacyjnych myśli i interpretacji, dzięki temu możemy zmienić nasze nie przystosowawcze zachowania. W relacji terapeutycznej zwracam szczególną uwagę na otwartość, zaufanie oraz zaangażowanie w proces terapii. Terapia poznawczo-behawioralna to jedno z najlepiej zbadanych podejść terapeutycznych, którego skuteczność potwierdzają liczne badania kliniczne.

Jeśli cierpisz z powodu jakiejś rzeczy, to nie ta rzecz Ci przeszkadza, lecz Twój własny sąd o niej. I jest w Twej mocy ten sąd zmienić. Marek Aureliusz